TERMES I CONDICIONS, POLÍTICA D'ENVIAMENTS I PAGAMENT SEGUR:

TERMES I CONDICIONS, POLÍTICA D'ENVIAMENTS I PAGAMENT SEGUR:

Comprant en aquesta web, està comprant directament a:
SATMARINÉ, S.C.P.
Huelva, 71/73 – 08020 BARCELONA - Espanya
N.I.F.: J64608193

Telèfon: +34 93 266 46 97

E-mail: sat@satmarinescp.com


SATMARINÉ, S.C.P. Proveeix els serveis de venda amb els següents termes i condicions (Condicions Generals de Venda). Li convidem a llegir amb atenció les presents Condicions Generals de Venda, a imprimir-les i/o guardar-les en suport durador abans de procedir a qualsevol compra, a prescindir de la modalitat utilitzada per a la conclusió del contracte de venda.

1. DISPOSICIONS GENERALS
Les presents Condicions Generals de Venda indiquen clarament eventuals condicions particulars derivats de l'adopció de la modalitat de la susdita comanda.

Les presents Condicions Generals de Venda s'apliquen també a la hipòtesi en les quals el contracte de compra hauria de concloure's per telèfon per iniciativa de SATMARINE

1.1 La compra dels productes mitjançant la pàgina web www.satmarinescp.com, està permès només a aquells que hagin complert els 18 anys.

1.2 Les Condicions Generals de Venda han de considerar-se part integrant i essencial del contracte conclòs entre el Client i SATMARINE (a partir d'ara, també, les ‘’parts’’).

1.3 SATMARINE es reserva el dret d'aportar modificacions i variacions a les presents Condicions Generals de Venda. En cada cas, les variacions efectuades tindran eficàcia en les confrontacions del Client des del moment de la seva publicació en la pàgina web i s'aplicaran als contractes de compra conclosos en dates successives a la mateixa publicació. On vingui publicada en la pàgina web una versió actualitzada de les presents Condicions Generals, SATMARINE mantindrà disponible, mitjançant enllaç de hiper-text pertinent, l'última versió precedent.

2. REGISTRE I PASSWORD
2.1 Feta l'excepció per a les comandes gestionades telefònicament, la compra dels productes en la Pàgina web està subordinat al registre d'un compte d'usuari. A tals fins, vindrà sol·licitat al Client indicar les seves dades generals, lloc de residència, una adreça valguda d'e-mail, núm. de telèfon i altres que serveixin per a identificar al Client per als objectius requerits en el contracte. Al Client vindrà llavors sol·licitat indicar el lloc on hauran de ser lliurats els productes.

Serà responsabilitat del Client tenir actualitzats les dades facilitades per a la compra i de comunicar al més aviat possible a SATMARINE eventuals modificacions.
Les eventuals peticions de modificació/correcció/integració/cancel·lació de les dades podran ser transmeses a: sat@satmarinescp.com.
El Client és l'únic i exclusiu responsable de la veracitat, correcció i idoneïtat de les dades facilitades. Està terminantment prohibit inserir dades falses i/o inventats i/o de fantasia o relatives a terceres persones. SATMARINE es reserva el dret de perseguir legalment cada violació i qualsevol acció fraudulenta en les seves confrontacions i/o als danys d'altres consumidors. Cap responsabilitat podrà ser deguda a SATMARINE per eventuals errors que haguessin de ser continguts en els documents fiscals manats per aquest al Client imputable a errors o omissions en les dades proveïdes pel Client en el moment del registre.

2.2 Una vegada efectuat el registre en la pàgina web, al Client se li serà assignada una contrasenya. El Client serà únic i exclusiu responsable de mantenir la contrasenya en secret; cap responsabilitat podrà ser-li imputada a SATMARINE en el cas d'ús de la contrasenya per part de tercers subjectes.
El Client a més serà únic i exclusiu responsable de l'il·legítim ús de la seva pròpia contrasenya per part de tercers subjectes, no autoritzats; en cas que el Client tingui la sospita que un altre usuari tingui coneixement de la seva contrasenya, es prega informar de seguida SATMARINE en la direcció d'aquí a dalt.

2.3 Queda entès que les dades facilitades durant el registre, el compte i qualsevol altra dada proveïda pel Client durant el procés de compra seran tractats per SATMARINE en el ple respecte de les normes previst pel D.Lgs. n. 196/2003 (codi en matèria de protecció de les dades personals). Amb aquest propòsit es prega llegir acuradament la Informació sobre Privacitat.

3. NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS
3.1 Adquirint els productes mitjançant www.satmarinescp.com, el Client accepta que totes les notificacions i les comunicacions inherents a les comandes siguin efectuades per SATMARINE per correu electrònic a l'adreça comunicada en el moment del registre del compte d'usuari del punt anterior.

4. ACTUALITZACIÓ DE LA WEB
4.1 SATMARINE s'ocupa a posar al dia constantment els continguts presents en la pàgina web i de proveir als usuaris informació veritable, clara, acurada i de mantenir tals informacions constantment posades al dia en el temps.

5. COMANDES
5.1 Totes les comandes de compra transmesos mitjançant www.satmarinescp.com, han d'estar complets en cadascuna de les seves parts i han de contenir els elements necessaris per a la correcta identificació de qui efectua la comanda (Client), dels productes sol·licitats, del seu quantitatiu, i de lloc on haurà d'efectuar-se el lliurament.

5.2 Fins a la confirmació de la comanda de compra per part del Client, aquest podrà aportar modificacions, correccions, integracions o esborrar la comanda. La comanda de compra transmès i confirmat a SATMARINE valdrà com a proposta irrevocable de compra.
Dins de dos dies laborals des de la tramitació de la comanda de compra a SATMARINE, aquest últim procedirà a transmetre-li al Client, a l'adreça de correu electrònic indicada per aquest en el moment de registre, la informació de l'estat del recanvi adquirit, en el supòsit de no tenir el recanvi en estoc es procedeix a demanar-lo, una vegada rebut aquest recanvi es procedirà a avisar al client a l'adreça de correu electrònic el futur enviament del recanvi al domicili adjuntat pel client en el moment del registre. El contracte de comanda s'entendrà conclòs en el moment de l'enviament per part de SATMARINE de la confirmació de comanda a l'adreça de correu electrònic indicat durant el registre.
En el cas de comandes de compra conclosos per telèfon, el Client accepta que l'enviament per part de SATMARINE de la confirmació de comanda a l'adreça d'e-mail és vàlid com a acceptació de la comanda. El contracte es considera conclòs al moment de l'enviament per part de SATMARINE de la confirmació de comanda a l'adreça d'e-mail comunicada pel Client.

5.3 SATMARINE es reserva el dret d'acceptar la comanda segons la disponibilitat del magatzem.

5.4 SATMARINE no acceptarà comandes incompletes o no degudament emplenats o que no continguin la quantitat mínima exigida o que excedeixin la quantitat màxima disponible.

5.5 SATMARINE no acceptarà comandes realitzades per persones físiques i/o jurídiques no residents a Espanya.

5.6 SATMARINE també es reserva el dret de no acceptar comandes que provenen de clients que s'hagin negat injustificadament a rebre comandes anteriorment o no hagin pagat la totalitat d'algun lliurament anterior.

5.7 En cas d'indisponibilitat del producte demanat per causes no imputables a SATMARINE, encara que hagi estat enviada la confirmació per SATMARINE, se l'informarà al més aviat possible per e-mail o número de telèfon facilitat, i s'abonarà l'import pagat.

6. PRODUCTES I GARANTIES
6.1 Les imatges relatives al producte presents en la pàgina web són merament il·lustratives.

6.2 SATMARINE es reserva el dret de modificar l'empaquetat i etiquetatge del producte.

6.3 Els productes no s'envien per a prova; el Client és l'únic i exclusiu responsable de l'elecció dels productes sol·licitats segons les seves pròpies necessitats.


6.4 Els productes BRAUN són dissenyats per a ús domèstic, estan garantits per 24 mesos des de la data d'adquisició original.
Qualsevol defecte provinent de fallades en components o defectes de fabricació serà reparat sense cap mena de càrrec durant aquest període de temps.
La garantia es fa efectiva des de la data de la compra o la data del lliurament si aquesta fos posterior. Com a usuari has de disposar del justificant de compra o lliurament abans d'efectuar qualsevol reparació en garantia. Sense aquest justificant, tota reparació duta a terme contraurà un càrrec. Agrairem per tant que mantinguin aquest justificant durant el període complet de la garantia.


La garantia està subjecta a les següents condicions:
La garantia no cobreix danys accidentals, ús negligent, avaries derivades de la utilització d'una mena d'aigua incorrecte o la presència de qualsevol altre agent extern com la calç. Els elements consumibles de l'aparell; com a làmines, fulles o accessoris, no entren en garantia perquè estan sotmesos a desgast.
Els productes han de treballar en concordança amb les indicacions contingudes en el manual d'instruccions. Han de ser usats únicament per als propòsits descrits i dins dels límits de la legislació per a Espanya i Portugal. Si el producte s'emporta a l'estranger és probable que la garantia s'invalidi, depenent del país de destinació. De tota manera, intentarem donar la nostra millor ajuda a l'usuari, sigui com sigui el seu nou lloc de residència.
La garantia s'invalidarà si el producte resulta danyat per qualsevol centre d'assistència tècnica aliè a BRAUN, si és manipulat pel client en un intent de reparació o si es revén.
SATMARINE rebutjarà la reparació de qualsevol desperfecte provocat en el cas anterior.
La garantia és un bé addicional que no disminueix o modifica els seus drets legals com a consumidor.
En el cas d'avaria, si us plau consulta el manual d'instruccions i revisa tots els endolls, connectors i l'arribada correcta del subministrament elèctric.
En el desafortunat cas de tenir un problema amb el seu producte, si us plau contacti en primera instància a través del correu electrònic sat@satmarinescp.com o sol·licitant reparació en línia mitjançant la web www.braunsatonline.com, el servei de transport d'aquesta opció va a càrrec de Braun.

7. PREUS
7.1 els preus relatius a cada producte són precisament aquells indicats en la web en el moment de la seva selecció en la comanda. El preu del producte i tots els costos associats a la comanda seran indicats, de manera clara i comprensible, i també detallats en el resum de la comanda.


Tots els preus indicats en la web són amb IVA inclòs.

7.2 Els preus dels productes no inclouen les despeses d'enviament, s'afegiran a la quantitat total de la comanda sobre la base de les tarifes publicades en la web en el moment de la comanda.

7.3 SATMARINE es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment, i també les despeses d'enviament, mitjançant la publicació dels imports en el seu lloc web: aquests canvis tindran efecte només per a les comandes confirmades després de la seva publicació en el Lloc web.
SATMARINE es reserva el dret a cancel·lar una comanda en el cas d'error manifest en el sistema o en les dades. En aquest cas SATMARINE ha de realitzar l'oportuna notificació a l'adreça de correu electrònic o número de telèfon que apareix en el moment de la inscripció i fer reemborsament al Client si és que ja havia pagat.

8. TEMPS I MODALITAT DE LLIURAMENT
8.1 Per al lliurament dels béns adquirits en www.satmarinescpSATMARINE utilitza els serveis proporcionats per GLS.

8.2 SATMARINE lliurarà els productes adquirits en la direcció indicada en el moment del registre i confirmació de la comanda.
La venda i l'enviament dels productes es duu a terme exclusivament en el territori espanyol.
Les ordres de compra rebudes per SATMARINE, de dilluns a divendres abans de les 14.00 seran lliurats dins dels 2 o 4 dies hàbils següents. És possible, no obstant això, que els lliuraments es retardin durant els períodes de major demanda, en el cas de condicions meteorològiques adverses o en cas de falta d'estoc. En qualsevol cas, SATMARINE es compromet a lliurar els productes adquirits dins dels 30 dies a partir de la data de celebració del contracte. Els lliuraments es realitzaran per missatger de dilluns a divendres de 9 a 18h. Els terminis de lliurament depenen exclusivament del transportista i poden variar depenent de la ubicació, el volum dels béns i les condicions climàtiques.
Per a més informació sobre el temps, els costos i els terminis de lliurament si us plau refereixi's a la Política d'Enviaments del lloc web de la companyia.

8.3 La responsabilitat de la pèrdua o danys en els productes, per causes no imputables a la SATMARINE, serà a càrrec del client com a ell o un tercer designat per ell i que no sigui el transportista, entre en possessió dels productes comprats.

8.4 En qualsevol cas SATMARINE no serà responsable de cap retard o falta de lliurament imputable al transportista o despeses derivades de circumstàncies fora del seu control.

9. ABSÈNCIA DEL CLIENT EN EL MOMENT DEL LLIURAMENT
9.1 En cas d'absència del client en el moment del lliurament en el lloc especificat, el missatger deixarà un màxim de dos avisos de lliurament, on s'indicarà el número de telèfon de contacte per al lliurament del producte.
Després del segon intent de lliurament, el servei de missatgeria retornarà el producte a SATMARINE.
En aquest cas, SATMARINE podrà retenir les despeses d'enviament del que ja ha pagat, i, dins de 30 dies, retornar la diferència.

10. DENÚNCIA DE DEFECTES I GARANTIES
10.1 Quan, en el moment del lliurament del producte, el client s'adona dels defectes o discrepàncies en l'envàs del producte, ha de reportar-lo immediatament al transportista i deixar constància en l'albarà de lliurament.
Qualsevol discrepància en el producte respecte al demanat i / o els defectes obvis han de ser reportats a SATMARINE en el termini de 2 mesos mitjançant l'enviament d'un e-mail a la següent adreça: sat@satmarinescp.com

10.2 SATMARINE, després de comprovar l'existència dels defectes, substituirà la mercaderia per una altra igual, corrent amb les despeses d'enviament.

10.3 Si la substitució del producte no és possible, el consumidor podrà sol·licitar la resolució del contracte i la restitució resultant de la quantitat pagada.

10.4 Qualsevol canvi serà possible només després de la devolució de l'albarà adjunt a la mercaderia lliurada. Per això, el client està obligat a mantenir el document de transport intacte i llegible.

10.5 La garantia no és aplicable si els defectes observats es deuen a un manteniment inadequat després del moment del lliurament.

10.6 En qualsevol cas, el termini del període de garantia és de dos anys i comença des de la data de lliurament, que és el resultat de la recepció de la compra i el lliurament.

11. FORMA DE PAGAMENT
11.1 El client pot triar entre les següents formes de pagament:

a) el pagament amb targeta de crèdit Visa o Mastercard

c) pagament per transferència bancària.

Operem amb la plataforma REDSYS, amb l'entitat CAIXABANC,

La passarel·la Redsys fa del pagament amb targeta en la Xarxa, un fet còmode i segur, perquè:

Està adaptat a dispositius mòbils (Telèfon intel·ligent, Tauletes).
Inclou multi idioma.
Disposa del Pagament 1-clic, la manera perfecta de simplificar la manera de pagar, sense necessitat de teclejar les dades de la targeta, per a clients habituals.
Amb diferents opcions d'autenticació per a garantir la seguretat de les transaccions.

12. PROMOCIONS ESPECIALS

12.1 Les promocions presents en la pàgina www.satmarinescp.com, són vàlides fins a fi d'existències i dins dels límits de compra indicats.

13. DRET DE DESISTIMENT
13.1 Si el client no està satisfet amb la seva compra, podrà exercir el dret de desistiment i la devolució del producte comprat, sense cap penalització i sense cap obligació d'explicació segons article 68 de la Llei de defensa dels consumidors vigent.
El dret de retirada pot ser exercit pel client dins dels 14 dies naturals a partir de la data en què el Client o un tercer, que no sigui el transportista, hagi entrat en possessió material del producte adquirit, (normalment, des de la signatura de l'albarà de lliurament que ens farà signar el missatger que ens porti a casa el producte)

13.2 Si es té la intenció d'exercir el dret de desistiment, el client haurà d'informar a SATMARINE de la seva decisió de desistir del contracte per carta enviada per correu postal. El formulari o qualsevol altra via de comunicació, indicant la disposició del client a rescindir el contracte serà enviada per correu a SATMARINE, S.C.P. c/ Huelva 71/73 local 1-08020 (Barcelona). El formulari o comunicació també es poden enviar per via electrònica a l'adreça de correu electrònic: sat@satmarinescp.com. En aquest últim cas, SATMARINE enviarà al client sense demora un justificant de recepció de la retirada en un suport durador (per exemple, adreça de correu electrònic proporcionada en el moment de la inscripció).

13.3 La comunicació ha d'indicar clarament expressada la seva voluntat de desistir del contracte, juntament amb la indicació del número de comanda i referència dels productes per als quals té la intenció d'exercir la devolució.

13.4 Sense demora i, en tot cas dins dels 14 dies a partir de la data en què el client ha comunicat a SATMARINE la seva decisió de desistir del contracte, el client ha de retornar el producte, fent-se càrrec dels costos d'enviament, a l'adreça: c/ Huelva 71/73 local 1-08020 (Barcelona)

13.5 En cas d'exercir el dret de desistiment per part del client, SATMARINE reemborsarà tots els pagaments realitzats pel client a favor seu, incloent la despesa del transport. El reemborsament s'efectuarà a tot tardar en 14 dies a partir del dia en què SATMARINE ha estat informat de la intenció del client de rescindir el contracte. El reemborsament es farà utilitzant el mateix mètode de pagament utilitzat pel client per a la compra, tret que el client hagi sol·licitat específicament que el pagament es realitzi amb altres mètodes de pagament, i tret que l'ús de la mateixa forma de pagament en la qual va ser feta la compra inicial no suposin costos addicionals per al client.
SATMARINE també es reserva el dret a retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, o el temps que el client no ha aconseguit demostrar que han fet l'enviament del producte, si tal demostració ha tingut lloc amb anterioritat. Si en retornar del producte, el valor d'aquest últim s'ha reduït a conseqüència de l'ús pel client, que no sigui el necessari per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament del producte, SATMARINE es reserva el dret de demanar al client una quantitat igual a la pèrdua de valor.


13.6 El dret de desistiment NO ÉS APLICABLE en els béns que hagin estat desprecintados i no puguin ser retornats per raons de salut o higiene (ex. làmines/fulles de afeitadioras, fulles/làmines/capçals d'arrencada i afaitat de depiladores, pintes i fulles de cortapelos/*cortabarbas, raspalls de dents)

14. RECLAMACIONS
14.1 Per a qualsevol reclamació haurà de dirigir-se a:

SATMARINE, S.C.P. Huelva 71/73 local 1 08020-BARCELONA
e-mail: sat@satmarinescp.com
Telèfon: +34 93 266 46 97

15. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
15.1 Els contractes subscrits a través d'aquest lloc web es regeixen per la llei espanyola.

15.2 Per a les controvèrsies civils que es puguin derivar dels referenciats contractes és competent el jutge del lloc de residència del client / consumidor, sempre que estigui situat a Espanya.

15.3 En tots els altres casos, serà responsable, de manera exclusiva, el Tribunal de Barcelona, a exclusió de qualsevol altre tribunal competent alternativament.

POLÍTICA D'ENVIAMENTS


SATMARINE utilitza una empresa de transports independent per al lliurament de les comandes a tota la península Ibèrica (Espanya) i Balears (excepte Formentera, Illes Canàries, Ceuta i Melilla).
SATMARINE no cobrarà ports en totes aquelles comandes que superin els 60€.


Per a totes aquelles comandes, la política d'enviaments serà la següent:

0-5kr 5,80€ iva inclòs

Aquests càrrecs s'aplicaran tant a productes com accessoris
Els costos d'enviament inclouen el lliurament al seu domicili, l'embalatge i despeses administratives.


DESPESES D'ENVIAMENT:


Les despeses d'enviament computaran per cada producte (unitat) que contingui una comanda.
Els preus no inclouen la posada en marxa dels productes i no retirem els productes antics.


Enviaments només a Espanya (Península i Balears).
No s'envien productes a formentera, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

Aquests càrrecs s'apliquen tant en productes com en accessoris.
Totes les comandes rebudes de Dilluns a Divendres abans de les 14h. seran enviats el següent dia de la comanda. Puntualment, en períodes amb gran volum de comandes aquests poden sofrir demora i ser lliurats un dia més tard.
Si algun producte té trencament d'estoc, o s'espera que arribi amb retard, contactarem amb tu per a indicar-te una data estimada de lliurament.
Si estàs absent en el moment del lliurament, l'empresa de transports et deixarà una nota d'avís i es posarà en contacte amb tu per a poder fer efectiva el lliurament.

PAGAMENT SEGUR


Treballem amb la plataforma:

Redsys compta amb una de les plataformes de comerç electrònic més RÀPIDES, SEGURES i AVANÇADES del sector. Amb la integració més senzilla, directa i ràpida per al comerç.

Per a titulars, la passarel·la Redsys fa del pagament amb targeta en la Xarxa, un fet còmode i segur.

El Servidor Integrat de Redsys és la solució completa per a les entitats adquirents que desitgen oferir als seus comerços una plataforma de pagament segur en els seus llocs web.

La nostra passarel·la de pagament està desenvolupada sota estàndards i especificacions de marques internacionals (Verified by Visa, MasterCard SecureCode, J-Secure...) el que assegura la seva fiabilitat.